Em đang tìm mua theme làm blog, mà thấy toan theme hk vừa ý. Em có nghe nói theme flatsome có thể tuỳ biến theo ý mình đc, group có ai làm blog vs theme này chư