Em đang tìm mua theme làm blog, mà thấy toan theme hk vừa ý. Em có nghe nói theme flatsome có thể tuỳ biến theo ý mình đc, group có ai làm blog vs theme này chư

Em đang tìm mua theme làm blog, mà thấy toan theme hk vừa ý. Em có nghe nói theme flatsome có thể tuỳ biến theo ý mình đc, group có ai làm blog vs theme này chưa ạ, cho em xin ý kiến vs! Xin cảm ơn!