GIỚI TRẺ CÓ THỜ Ơ VỚI LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ?

Cách đây 7 năm, lần đầu tiên mình đọc hết bộ Đại Việt sử ký toàn thư được mượn từ thư viện sách của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, mình run hết cả chân tay và chửi thề: Tam Quốc Diễn Nghĩa? Hán Sở tranh hùng? Thủy Hử? Cho hỏi cái tuổi luôn. Rồi từ cảm hứng đọc bộ Đại Việt sử ký toàn thư, mình có tìm đọc thêm cả Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Khâm định Việt sử thông giám cương mục và khá nhiều tư liệu lịch sử Việt Nam khác, thậm chí có cả những tư liệu từ các học giả nước ngoài.

Có một nghịch lý mà nhiều người Việt gật gù đồng ý, rằng nhiều người Việt thuộc lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam. Rồi người ta có… Khác

GIỚI TRẺ CÓ THỜ Ơ VỚI LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ?

Leave a Comment