GỬI BẠN THÂN

_______________________________

Từ bao giờ chúng ta đã không còn như trước nữa?
Tôi không biết, cậu không biết, không một ai biết.

Từng dòng tin nhắn ngắn, thưa dần, rồi lặng hẳn. Không còn những cuộc chuyện trò hàn huyên xuyên đêm suốt tối về đủ thứ chuyện trên đời.

Từng cuộc gặp gỡ…

More

May be an anime-style image of 1 person