Help, các bác giúp em với, tình hình là em đang tạo cái đăng nhập vào wordpress bằng google, nhưng sau một hồi lỗi lỗi linh tinh thì giờ nó không thể vào web, đ