Help, các bác giúp em với, tình hình là em đang tạo cái đăng nhập vào wordpress bằng google, nhưng sau một hồi lỗi lỗi linh tinh thì giờ nó không thể vào web, đ

Help, các bác giúp em với, tình hình là em đang tạo cái đăng nhập vào wordpress bằng google, nhưng sau một hồi lỗi lỗi linh tinh thì giờ nó không thể vào web, đăng nhập host được đến như ảnh thứ nhất, nhưng không thể vào cPanel như ảnh 2, bác nào biết cách khắc phục thì chỉ em với ạ, host em mới mua