Hi cả nhà. Em chuyển từ Yoast qua Rank Math. Có cách nào cập nhật Score bài viết mà không phải Cập nhật từng bài không ạ?