Hiện tại bên mình đang quản lý sản phẩm trên haravan, giờ muốn làm 1 web bằng wordpress nữa. Cho em hỏi cách nào để đồng bộ sản phẩm từ har

Hiện tại bên mình đang quản lý sản phẩm trên haravan, giờ muốn làm 1 web bằng wordpress nữa. Cho em hỏi cách nào để đồng bộ sản phẩm từ haravan sang woo không ạ.
Em xin cảm ơn.