[HN] Bên mình cần tìm 2 bạn dev WP cứng để hợp tác, chọc vào core, code thêm tính năng/plugin được.