Hỏi tìm Marketplace theme wordpress (chia sẻ file tài liệu văn phòng: word, pdf ,…)Mình đang tìm hiểu web dạng sàn TMĐT để chia sẻ, cung cấp tài liệu file wor

Hỏi tìm Marketplace theme wordpress (chia sẻ file tài liệu văn phòng: word, pdf ,…)
Mình đang tìm hiểu web dạng sàn TMĐT để chia sẻ, cung cấp tài liệu file word, pdf. Có thể chủ web cung cấp hoặc cho user đăng ký tài khoản để cung cấp cho user khác. Mình thấy web https://pngtree.com/ có vẻ ổn.
Có biết biết xài theme nào thì chia sẻ mình với nhé.
Xin cảm ơn.