Hôm nay mở mắt ra, bạn yêu đời, bạn cười thật tươi với bản thân mình trong gương, bạn cảm ơn cuộc đời vì bạn lại có thêm một ngày tốt đẹp để sống. Vậy thì chắc

😄 Hôm nay mở mắt ra, bạn yêu đời, bạn cười thật tươi với bản thân mình trong gương, bạn cảm ơn cuộc đời vì bạn lại có thêm một ngày tốt đẹp để sống. Vậy thì chắc chắn bạn sẽ có cả một ngày tuyệt vời, suy nghĩ tươi vui sẽ theo bạn suốt 24 giờ.
😫 Hôm nay bạn lỡ bị sếp la vào sáng sớm vì hôm qua quên mất gửi thông tin cho đối tác. Thế là bạn mãi mê ngồi buồn rầu và chẳng thèm vực dậy tinh thần để sửa lỗi. Ngồi ù lỳ một chỗ và nỗi chán chường đeo bám, niềm vui cũng phải “say bye” với bạn đó.

💟 Sách: Người nam châm – Bí mật của Luật hấp dẫn | Jack Canfield & D. D. Watkins
————————————-
🌿 Link sách: https://nhasachthaiha.vn/…/nguoi-nam-cham-bi-mat-cua-luat-h…

#ThaiHaBooks #NguoiNamCham #THBs_Biz

Hôm nay mở mắt ra, bạn yêu đời, bạn cười thật tươi với bản thân mình trong gương, bạn cảm ơn cuộc đời vì bạn lại có thêm một ngày tốt đẹp để sống. Vậy thì chắc

Leave a Comment