J. Krishnamurti là một tác gia và nhà diễn thuyết người Ấn Độ nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần. Ông không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái,

🌻J. Krishnamurti là một tác gia và nhà diễn thuyết người Ấn Độ nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần. Ông không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay là quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại ông quả quyết rằng những trường phái này chính là những yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột lẫn chiến tranh. Với 4 cuốn sách:
– Định kiến và đổi thay
– Tâm trí không giới hạn
– Hành trình của đại bàng
– Từ bóng tối đến ánh sáng Mỗi cuốn sách sẽ cho bạn đọc hiểu thêm về các chân lý cuộc sống 😊.
🌻Link đặt sách: https://nhasachthaiha.vn/products/bo-sach-triet-ly-cua-krishnamurti

Sách Thái Hà, profile pictureImage may contain: 4 people, text

Leave a Comment