KHI ĐÔNG VÀ TÂY GIAO THOA – CON NGƯỜI SẼ LÀ MỘT THỂ TỔNG HOÀ CÂN BẰNG

Trong cuộc sống luôn luôn tồn tại hai nguồn đối kháng với nhau được gọi dưới nhiều cái tên. Các nhà thông thái Trung Quốc gọi nó là âm và dương, khoa học hiện đại thì nó là cộng và trừ, electron và proton, giống đực và giống cái, axit và kiềm.

Song song với sự phát triển tinh thần Tây phương học hỏi ở phương Đông và sự tiến bộ kỹ thuật phương Đông đúc kết từ nửa kia bán cầu, việc công nhận sự tồn tại của hai đối kháng này cho thấy phương Tây và phương Đông đang từng bước chậm rãi giao thoa.

Quan niệm của Herman Aihara là dù là nơi nào trên thế giới, giải được những câu hỏi về axit và kiềm, con người sẽ có cái nhìn khác… More

May be an image of book and text that says "AXIT KIẾM wa trơng thựịc HERMAN dưỡng AIHARA Hoàng Nền tảng cơ bản của khoa học sức khỏẻ phương Đông và phương Tây khi được kết hợp cùng nhau sẽ tạo ra một phương thức thống nhất và thiết thực để gây dựng một sức khỏe cân bằng -Axit và kiềm trong thực dưỡng-"