“KỸ NGHỆ LẤY TÂY” VÀ “LÀM ĐĨ”

Kỹ Nghệ Lấy Tây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng – bậc thầy văn học phê phán Việt Nam. Nội dung cơ bản của tác phẩm nói về một thời văn hóa Tây – Ta lẫn lộn, me Tây đang luồn sâu vào ngóc ngách xã hội thành thị thời Việt Nam còn là thuộc địa. Vào bấy giờ, có một “giai tầng”, “công việc” chủ yếu của những con người thuộc giai tầng ấy là thực hiện các cuộc “hôn nhân” – mà lại không phải là hôn nhân. Tại những cuộc hôn nhân ấy, không có tình yêu, không có khăng khít, không suy tính tương lai và cũng chẳng màng đến việc duy trì nòi giống. Mục tiêu “lấy Tây” nhắm vào việc đáp ứng nhu cầu tình dục từ phía những lính Pháp, đổi lại, những người… Khác

"KỸ NGHỆ LẤY TÂY" VÀ "LÀM ĐĨ"

Leave a Comment