Làm Sao Để Gọi Vốn Trên Shark Tank Việt Nam (Phần 1)Hellooo, trong video này và những video tiếp theo Cathy sẽ chia sẻ chi tiết về quá trình chuẩn bị tham gia Shark Tank của Ohana năm ngoái.
Để tóm tắt sơ sơ cho mọi người bít thêm, Shark Tank đợt của Ohana là có xấp xỉ 4000 đơn tham gia, xuống đến vòng loại còn 200 công ty. Sau vòng loại thì 100 công ty ghi hình và nghe nói lên sóng là 60 công ty.
Công ty cùng là “Bất động sản/ công nghệ” có khoảng chừng 20 cty gì đó, đến vòng loại còn 3, ghi hình 2 cty và chỉ có Ohana là lên sóng.
(Mình cũng cần phải kiểm chứng lại những con số này vì chỉ lấy được từ 2 nguồn)
Để bảo đảm mình “win” ở mọi vòng loại từ 4000 hồ sơ, đến 200 bài pitch, 100 cty ghi hình, mình có một số tips có thể share với các bạn, đặc biệt là những bạn đang consider đk tham gia mùa tới.
Mọi người có câu hỏi, yêu cầu gì thêm cho những video kiểu này có thể để lại comment bên dưới nhé. Mình xin cảm ơn!

Music: Mozart W.A. Sonata #16 in C major – K.545 – II. Adante
“When I Fade Out” by The Ambient Light