List sách gần đây mình đọc và đâu là cuốn mình giữ lại tủ sách cá nhânMình sống kiểu Lagom (Vừa đủ). Sau khi đọc sách xong, mình luôn lọc lại cuốn nào sẽ giữ lạ

List sách gần đây mình đọc và đâu là cuốn mình giữ lại tủ sách cá nhân

Mình sống kiểu Lagom (Vừa đủ). Sau khi đọc sách xong, mình luôn lọc lại cuốn nào sẽ giữ lại và cuốn nào sẽ cho đi hay thanh lý. Dưới đây là một số sách mình đọc gần đây và sẽ lưu lại hoặc không.
– Hậu Vận Rất Đắt, Xin Đừng Lãng…

More

May be an image of book