máy của e reset bị xóa hết dữ liêu , giờ vào wpadmin toàn bị lỗi này , đổi pass các kiểu trong phpadmin rồi , vào gmail thì k có link gì cả