Mấy nay các anh đầu trọc rần rần tè le vi rần. Em cũng trọc, nhưng em không đa cấp, em chỉ đa tình