Mình cần thêm khoảng 200-300 cái để.scale.up tạo auto complete (google suggest), cày view, reg maps, reg mail. Bạn nào.có nguồn giá tốt xin giới thiệu giúp.