Mình đang cần người nâng cấp (tối ưu hoá) website: hopamhay.com Làm lại giao diện (giao diện cần clone musescore.com) Tích hợp alphaTab vào bài viết dưới shortc

Mình đang cần người nâng cấp (tối ưu hoá) website: hopamhay.com
  • Làm lại giao diện (giao diện cần clone musescore.com)
  • Tích hợp alphaTab vào bài viết dưới shortcode https://hopamhay.com/alphatab/
  • Tách phần dịch tone (theo hình dưới) vào plugin (hiện đang bị hardcode vào theme)
  • Tích hợp Easy Digital Downloads để cho verified user có thể bán các bản PDF.
Ưu tiên bạn nào tại Hà Nội để tiện trình bày ý tưởng
Xin cảm ơn!
Mr. Vũ Hà 0915678069 (U40 )