Mình đang cần tìm 1 Dev backend Cs-Cart

– Tích hợp API thanh toán bên thứ 3
– Tách kho hàng cho các khu vực khác nhau.
– Và một số thay đổi giao diện.
Inbox mình nếu bạn đã từng làm tốt những yêu cầu trên!

Viết một bình luận