Mình đang tìm plugins bộ lọc sản phẩm cho woocommerce. Thấy có bộ Woocommerce product search có vẻ ổn định, nhưng giá mắc quá. Mọi người có đang dùng bộ lọc gì