MÌNH KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI BỘ GIÁO DỤC

Đó nằm ở khái niệm “giỏi toàn diện”.

Mình thấy lạ, vì thực sự cái khái niệm này rất mơ hồ. Tại các trường ĐH, CĐ, các khối ngành đều dựa trên các nền tảng khoa học và bộ môn chuyên biệt, yêu cầu các yếu tố kiến thức, nền tảng, đam mê, yêu thích của học sinh, sinh viên phù hợp với ngành học đó. Ví dụ như muốn vào Nhân Văn Hà Nội chẳng hạn, học sinh cần có các khả năng về một số môn học thuộc khoa học xã hội như Văn, Sử, Địa hay Giáo dục công dân.

Giờ nhồi thêm cả Toán, Anh vào để tính xét tuyển vào các khối ngành Khoa học xã hội. Hay nhồi thêm Sinh vào tổ hợp thi tuyển vào khối ngành Kỹ thuật, nhồi thêm Lý vào tổ hợp thi tuyển vào khối ngành Y, thành thử… Khác

MÌNH KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI BỘ GIÁO DỤC

Leave a Comment