Mình mới tập làm web. Cho mình hỏi sau trang web của mình có trên Google rồi mà lại hiện lên là trang web không có chỉ số an toàn. Mình có phải đăng ký gì thêm