Mình muốn làm 1 cái popup hiển thị thông tin khuyến mãi và 1 ô nhập SĐT, có tùy chọn không hiển thị lại nữa, khách bấm vào thì sẽ không hiện lại khi tải trang n