Mình muốn làm 1 cái popup hiển thị thông tin khuyến mãi và 1 ô nhập SĐT, có tùy chọn không hiển thị lại nữa, khách bấm vào thì sẽ không hiện lại khi tải trang n

Mình muốn làm 1 cái popup hiển thị thông tin khuyến mãi và 1 ô nhập SĐT, có tùy chọn không hiển thị lại nữa, khách bấm vào thì sẽ không hiện lại khi tải trang nữa. Plugin nào hỗ trợ việc này các bác nhỉ?