Mình muốn thay đổi kích thước featured image theo hình 1 trong chuyên mục bài viết. Thì sữa file nào vậy?. Cái này theme flatsome mình sữa trực tiếp trên html n