Mình tạo shortcodes đăng ký đăng nhập trên web nhưng khi vào web bằng PC thì hiện nhưng vào bằng ipad điện thoại thì mất giờ làm sao đây