#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge

#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge
Thời gian không chừa một ai

Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không? Khoe ảnh ở phần comment này đi, chúng mình sẽ “nâng cấp phiên bản” giúp bạn nè.

Sẽ có 02 độc giả may mắn được chúng mình lựa chọn nhé!

Thời hạn tham gia: 19/11/2020.

#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge
#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge
#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge
#minigame #tặng_sách #howmuchhaveyouchangedchallenge

Leave a Comment