#minigame #tặng_sách Khi Thái Hà “on trend” Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé,

#minigame #tặng_sách Khi Thái Hà “on trend” 😅 Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé, chúng mình sẽ “nâng cấp phiên bản” giúp bạn nè. Sẽ có 02 độc giả may mắn được chúng mình lựa chọn để tặng phiên bản sách mới nhất của một trong số các cuốn dưới đây ạ! Thời hạn tham gia: 19/11/2020. #howmuchhaveyouchangedchallenge

#minigame #tặng_sách  Khi Thái Hà "on trend"   Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé,
#minigame #tặng_sách  Khi Thái Hà "on trend"   Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé,
#minigame #tặng_sách  Khi Thái Hà "on trend"   Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé,
#minigame #tặng_sách  Khi Thái Hà "on trend"   Bạn nào còn giữ phiên bản đầu tiên của những cuốn sách dưới đây không nhỉ? Khoe ngay ảnh ở phần comment này nhé,

Leave a Comment