Mỗi ngày đều trở thành một ngày thiệt vui! Kể từ khi mình hình thành thói quen viết cùng “Nhật ký biết ơn”Mình và bạn mình cùng mua cuốn này để viết cùng nhau c

Mỗi ngày đều trở thành một ngày thiệt vui! 🥰Kể từ khi mình hình thành thói quen viết cùng “Nhật ký biết ơn”Mình và bạn mình cùng mua cuốn này để viết cùng nhau cho có động lực, nhưng rồi mỗi đứa lại viết một kiểu. Từng trang của “Nhật ký biết ơn” đã được đánh số thứ tự ngày viết sẵn và chứa đựng… More

May be an image of flower and text that says "DAY 10 Date Thay đổi sẽ khong xảy ra nếu chúng ta chờ đợi người khác hay thời điểm khác. Chúng ta chính là người chúng ta chờ đợi. Chúng ta chinh là sự thay đỏi mà chúng ta đang tìm kiếm. Barack Obama-"No photo description available.

Viết một bình luận