Mọi người cho em hỏi một chút với ạ. Web của em không hiểu sao sau khi đăng ký FIA thì trên máy tính không hiện ảnh đại diện, trên điện thoại mới hiện được ảnh