Mong anh em trong group giúp đỡ ,em chỉnh theo web tới mục BÀN ĐÁ ĐẶT LAVABO thì ảnh

Mong anh em trong group giúp đỡ ,em chỉnh theo web https://thegioinhatam.com/ tới mục BÀN ĐÁ ĐẶT LAVABO thì ảnh
khác tỉ lệ đăng ảnh lên thì bị vỡ ảnh em đã cài resize ảnh về ích thước 3:4 trong setting media all các hình trên web đó đều đc trừ mục BÀN ĐÁ ĐẶT LAVABO là bị vỡ ạ !em…

More

Viết một bình luận