(Nãy em share bị del giờ em quay lại màn hình hầu các cụ) Thoại trong clip: “……ăn đắn tôi nè…. ăn đắn tôi nè, ai cho ăn đắn tôi xé đứt cúc áo tôi …….

(Nãy em share bị del giờ em quay lại màn hình hầu các cụ) ?? Thoại trong clip: “……ăn đắn tôi nè…. ăn đắn tôi nè, ai cho ăn đắn tôi xé đứt cúc áo tôi …….”
??? Mời các cụ có thể vào xem link trực tiếp ạ https://www.facebook.com/100010386427419/videos/1184603855229151/?extid=LTk7aJKObmE8QVgV&d=n