Nghĩ khác đi và thoát khỏi tư duy lười biếng

Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn vinh sự sáng tạo. Nhưng để giải quyết cho một vấn đề nào đó vô cùng thử thách, thì sáng tạo thôi là chưa đủ.

Bạn không thể hiểu rõ hơn về thế giới này bằng cách chỉ đọc các tài liệu liên quan đến nó. Giải pháp là bạn phải có chủ đích cho những gì bạn sắp tiếp cận. Theo Rohit Bhargava, tác giả cuốn sách 𝐓𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮̛̣ đ𝐨𝐚́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 đã đặt tên cho khái niệm trên là “tư duy phi hiển nhiên” – và nó có thể thay đổi cuộc đời của những ai được đọc về điều này.

Trong cuốn sách, ông đã chỉ ra 10 xu hướng sẽ định hình nên thập kỷ tới, và trình bày chính xác những xu hướng phi… More

May be an image of book and text that says "THẤY bỏ qua những gì người khác DỰ ĐOÁN và TƯƠNG LAI ഷഗ ROHIT BHARGAVA S @ 下"

Viết một bình luận