nhờ mọi người hỗ trợ e ạ e có custom lại cái header của post category mà giờ chỉ muốn nó hiện ở những post nhất định trừ post tư vấn – kinh nghiệm thì phải là