Những ông bà nào đi như này làm ơn đừng ra đường nữa,công việc đã vội xong gặp các ông bà như này có phải chết không,còn vụ hôm nay may ông xe máy không sao