Nơi này đã nắng ấm,

Nơi đó có còn mưa?
Nơi này đương hơi đói,
Nơi đó ăn cơm chưa?

#nắng_ấm_vườn_chay
—————-
Sách: Nắng ấm vườn chay
Link sách: https://nhasachthaiha.vn/products/nang-am-vuon-chay

Nơi này đã nắng ấm,
Nơi này đã nắng ấm,
Nơi này đã nắng ấm,
Nơi này đã nắng ấm,

Leave a Comment