Ở thủ đô mà e thấy có khóm tre to quá chờm hết nửa đường rồi các bác ạ. Xe nhỏ thì k sao chứ xe to đi qua là k ổn tí nào