PHP Home – EasyApache 4 – cPanel Documentation

Mấy anh chi cho em hỏi site em trước dùng Apache giờ em chuyển sang Nginx mà không chạy được. Thử config lại file nginx cũng không được. Trong log thì cũng thấy báo gì.

Mấy anh chij chỉ em cách fix với ạ

RewriteEngine On

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET.*index.php [NC]

RewriteRule (.*?)index.php

Khác

Xem bản dịch

PHP Home - EasyApache 4 - cPanel Documentation

PHP Home – EasyApache 4 – cPanel Documentation

Leave a Comment