"Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên, đàn ông luôn lo sợ về những gì phụ nữ nhớ." – ST

"Phụ nữ luôn thích nói về người đàn ông họ yêu. Đàn ông lại thích nói về người phụ nữ mà anh ta không có được." – ST

Nhưng…

"Không có người đàn ông nào chỉ là đàn ông, và không có người phụ nữ nào chỉ là phụ nữ: mỗi người đàn ông đều là cả đàn ông và phụ nữ, và mỗi người phụ nữ cũng vậy – là cả phụ nữ và đàn ông." – Osho

#osho #đàn_ông #phụ_nữ #men #women #thebookofmen #thebookofwomen
——————–
Bộ sách: Osho Đàn ông – Phụ nữ
Link sách: https://nhasachthaiha.vn/products/bo-osho-dan-ong-phu-nu

"Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên, đàn ông luôn lo sợ về những gì phụ nữ nhớ." - ST

Leave a Comment