Qua trí tưởng tượng của các bạn nhỏ thì: “Cơn giận là một con quái vật và chạy rất nhanh” các bạn ạ . Chiều thứ 7, trong workshop “Đọc sách cuối tuần: Làm bạn

Qua trí tưởng tượng của các bạn nhỏ thì: “Cơn giận là một con quái vật và chạy rất nhanh” các bạn ạ 😄. Chiều thứ 7, trong workshop “Đọc sách cuối tuần: Làm bạn với cơn giận”. #ThaiHaBooks #Nhà_sách_Thái_Hà_Đức_Diễn
Leave a Comment