[QUYÊN GÓP SÁCH CHO TRẠM GAT]

“Một cuốn sách được đọc nhiều lần, bởi nhiều người giá trị sẽ nhân lên gấp bội !”
📖 Về TRẠM GATTrạm GAT là một tủ sách cộng đồng do GAT – dự án chia sẻ sách miễn phí thành lập. Mang theo ước mơ “hơi” lớn, là tạo nên một không gian thân thiện để đọc và chia sẻ sách, góp… Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TRAM GAT KEU GOI QUYÊN GÓP SÁCH TRAM GAT là một thu viện cong đồng do dư án chia sé sách GAT thành lập, voi mong muốn tạo ra một không gian đoc than thiện, mien phí cho tất cả mọi người. 16-16B1 Làng Việt Kieu Châu Au, Hà Đông Fanpage: fb.com/gatbook.org HEE-'

Leave a Comment