Rộ tin dồn Chủ tịch WhatCar xuất hiện tại Lang Lang, đàm phán mua lại cho Vinh Phát. Vậy Lang Lang có gì mà chủ tịch Nguyễn Mạnh Thắng nhòm ngó lâu đến vậy? Tr

Rộ tin dồn Chủ tịch WhatCar xuất hiện tại Lang Lang, đàm phán mua lại cho Vinh Phát. Vậy Lang Lang có gì mà chủ tịch Nguyễn Mạnh Thắng nhòm ngó lâu đến vậy?
  • Trung tâm thử nghiệm xe Lang Lang là một phần của GM Holden, trong đó còn Trung tâm Thiết kế và Trung tâm Kỹ Thuật.
  • Đã có 5 phóng viên, bao gồm một mama Tổng quản từ GM Việt Nam môi giới thương vụ này
  • Trung tâm thử xe Lang Lang có 3 khu vực chính (cái này phóng viên Vina được đi hết – nhưng tất nhiên không được quay phim chụp ảnh)
… Và đây là những gì bằng nghiệp vụ tu luyện tại ga Hàng Cỏ, rạp tháng 8 mà giờ đây chúng ta biết; Lang Lang của Vinh Phát sẽ có gì.
https://vnmedia.vn/xe-va-cong-nghe/202009/vinfast-duoc-gi-khi-mua-lai-trung-tam-thu-nghiem-xe-lang-lang-cua-gm-holden-5d173ff/