SỰ TỰ TIN Ở PHỤ NỮ CÒN BỘC LỘ QUA SỰ MONG MANH Có thể, sự tự tin của chúng ta còn bộc lộ qua sự mong manh, dễ bị tổn thương và sự nghi ngờ những quyết định của

SỰ TỰ TIN Ở PHỤ NỮ CÒN BỘC LỘ QUA SỰ MONG MANH ? Có thể, sự tự tin của chúng ta còn bộc lộ qua sự mong manh, dễ bị tổn thương và sự nghi ngờ những quyết định của chính mình. Quả thực, các nhà tâm lý học đang nghiên cứu việc có lẽ tồn tại một sức mạnh bất ngờ và chưa được khai thác ở cách biểu lộ khả năng dễ bị tổn thương của chúng ta, và với nhiều người, việc này có thể mang lại nhiều tự tin hơn. ? Thể hiện đôi chút tính dễ bị tổn thương có thể là một loại sức mạnh, đặc biệt khi nó kết nối bạn với người khác. Còn chìm đắm vào sự bất an và phơi mình trước nỗi ngờ vực bản thân thì không. Xem xét lại các quyết định nhằm cải thiện chúng là một loại sức mạnh, giống như thừa nhận lỗi sai của mình… Khác


Viết một bình luận