SỰ VÔ LÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI “YÊU CHÓ”

Mạng của một người hay mạng của một chú chó đáng giá hơn?

Khi các chiến sĩ công an bắn hạ chú chó pitbull cắn chết người ở Long An, thì có nhiều người cuồng chó thái quá trong nhóm Đ** Chó, Tr** Chó bắt đầu lao vào chỉ trích hành động này. Họ cho rằng các chiến sĩ này có nghiệp vụ kém, không tôn trọng quyền động vật, ở nước ngoài người ta dùng thuốc mê, còn ở Việt Nam lại thẳng tay bắn hạ. Có người bình luận: “Ai cho các anh công an xã cái quyền bắt chết một con vật, không phải cứ là con người thì thích làm gì thì làm, luật nào cho phép bắn hạ một chú chó”, họ còn dọa sẽ làm việc với các trạm cứu hộ động vật, các tổ chức phi chính phủ về quyền động vật để… More

No photo description available.