TẠI SAO PHẢI BUỒN KHỔ? – Mục sư Dương Quang Thoại – 16.6.2018Xin kính mời Quí vị đăng ký (Subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.
Đăng ký tại: https://www.youtube.com/channel/UCcx62IyAPtU2bjcylm9RCVA

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: [email protected]
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

TẠI SAO PHẢI BUỒN KHỔ?
16.06.2018

1. Buồn khổ là tâm trạng tự nhiên của con người khi đối diện với những điều không được toại nguyện.
Giê-rê-mi 20:18. Sao tôi đã ra khỏi bào thai để chịu cực khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục?
Thi-thiên 90:10. Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm…

Na-ô-mi: Đói kém, tha hương, chết chồng, chết con. Ru-tơ 1:1-5
Làm sao không buồn khổ? “Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra”

2. Bất lợi khi nuôi dưỡng cảm giác buồn khổ.
Gióp 15:24. Sự gian nan buồn thảm làm cho người kinh hãi, xông áp vào người như một vua sẵn sàng chinh chiến.

Thi-thiên 31:10. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở.

Sẽ mất những gì khi nuôi dưỡng cảm xúc buồn khổ?
II Sa-mu-ên 19:1-8. Đa-vít đau buồn vì Áp-sa-lôm chết mà quên tất cả những người đã hy sinh cho vua.

3. Chúng ta có sự lựa chọn để sống hạnh phúc và ngược lại.

Ích lợi và tác hại rất rõ ràng của sự buồn khổ.
Châm-ngôn 17:22. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.

Cùng một hoàn cảnh, có những chọn lựa tích cực và tiêu cực.
Ha-ba-cúc 3:17-19. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. 18 Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. 19 Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.
Cảm xúc có thể được mặc lên và cũng có thể được cởi bỏ.

Ê-phê-sô 4:31. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

Đừng nghĩ quá nhiều về mình, hãy nghĩ đến người khác!
Truyền-đạo 3:12. Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.

4. Là Cơ-Đốc nhân, lối sống phải khác biệt!
Chỉ đau buồn theo ý Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 7:10. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.

Một đời sống vui mừng với lòng biết ơn Chúa.
Sự đau buồn giết chết lòng biết ơn!
Thi-thiên 126:3. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng.

Xác nhận sự hy sinh của Chúa có ảnh hưởng trên đời sống chúng ta
Ê-sai 53:3, 4. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

Xem mọi biến cố đều là sự thử rèn của Chúa
Hê-bơ-rơ 12:11. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.

Sống với niềm hy vọng và tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời
Thi-thiên 30:5. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

Năng lực thật sự để sống cuộc đời vui mừng
Nê-hê-mi 8:10. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.