TÁN TỈNH Là Gì?Phụ nữ khi mới gặp bạn thường sẽ chưa xác dịnh được ngay mình “yêu” hay “không yêu” mà cảm xúc sẽ giao động trong khoảng xám giữa nóng và lạnh.

“Tán tỉnh” về bản chất là công đoạn thử “bắt sóng” nhau xem cách tạo cảm xúc cho mối quan hệ giữa 2 người có đủ đồng điệu để tiến tới, mà không bị rằng buộc bởi 2 chữ “Yêu”

Đăng ký tư vấn 1-1 để trở thành mẫu đàn ông tinh tế hiểu phụ nữ hơn: http://wingman.vn/consultation

Hoặc dành 63 ngày học cách xây dựng một Tình Yêu Vô Điều Kiện: http://wingman.vn/63daysgf