TẠO RA SỰ THẤT BẠI CHO BẢN THÂN

Tôi là 1 công chúa đúng nghĩa đen, gia đình có điều kiện, chưa bao giờ phải lo nghĩ đến tiền bạc, chưa phải động tay chân làm bất cứ công việc gì, mọi quyết định lớn của cuộc đời tôi phó mặc cho bố mẹ. Tôn chỉ của tôi lúc đó là: Thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng….

Khác
Hình ảnh có thể có: ngoài trời

Leave a Comment