TẨY TRẮNG VÀ XÉT LẠI

Mỹ có thất bại ở Việt Nam không? – Không, Bắc Việt bị thiệt hại gần 1 triệu lính, trên 3 triệu thương binh, hàng triệu dân thường Việt Nam đã ngã xuống hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh. Trong khi chỉ có trên 58 ngàn lính Mỹ chết, hơn 300 ngàn bị thương, về phía Đồng Minh thì có khoảng gần 8 ngàn lính chết, khoảng 20 ngàn bị thương. Mỹ rút quân vì chỉ không muốn vướng lầy thêm vào chiến tranh Việt Nam thôi, Mỹ chẳng được lợi lộc gì cả, Mỹ tôn trọng chủ quyền Việt Nam vì thế muốn để Bắc Việt và Nam Việt tự đập nhau, ai thắng thì có quyền thống nhất.

Và giờ, lại rất hay có kiểu xét lại, tẩy trắng kiểu như trên.

Giờ thế này, lên mạng tải ngay Liên Minh Huyền Thoại… Khác

TẨY TRẮNG VÀ XÉT LẠI

Leave a Comment