THIỀN ĐƯA CHÚNG TA TỚI ĐÂU?

🌿🧘‍♀️🌿

– Tại sao lại thiền? Câu trả lời rất phức tạp bởi mục tiêu thay đổi khi chúng ta tiến bộ. Lý do của ngày hôm nay khác với lý do của ngày mai. Và nó là như thế! Khi chúng ta thiền, trí tuệ phát triển. Chúng ta hiểu rõ hơn mình là gì và mình nên là gì. Thiền là phương tiện đưa chúng ta đi trên cuộc hành trình bất tận ấy.
– Nếu cuộc hành trình là bất tận, chúng ta có thể đến đích không?
– Đến đâu? Thời điểm bạn nghĩ: “ Mình đã đến đích” bạn đã ngừng tiến bộ. Bạn ngừng tiến bước. Sự tiến hóa không bao giờ có thể dừng lại. Chúng ta phải luôn sẵn sàng thay đổi. Chúng ta phải sẵn sàng đi bước tiếp theo, cho dù nó là gì chăng nữa. Khi đến bước đó, chúng ta phải chuẩn bị và đủ linh hoạt để thậm chí còn đi xa hơn nữa.
– Vậy chúng ta tiến tới điều gì?”
– Từ vị kỷ tới vị tha.Từ tâm trí phản ứng tới trái tim đáp ứng; từ bị cầm tù bởi cái tôi cho tới được tự do khỏi cái tôi; từ ở đây và bây giờ tới sự vĩnh cửu, vượt thời gian ; từ tôn thờ hình thức tới không còn hình thức; từ hẹp hòi tới rộng mở; từ bất an tới bình an; từ hời hợt tới xác thực ; từ cố chấp tới chấp nhận; từ mất cân bằng tới cân bằng; từ bóng tối tới ánh sáng; từ nặng nề tới nhẹ nhàng ; từ thô tục tới tinh tế; từ rìa ngoài tới trung tâm của Bản thể, Cội nguồn, Thượng ngã.

Bạn thấy đấy, mục đích của thiền là chuyển hóa chúng ta. Sự chuyển hóa cũng là mục đích của tôn giáo. Nó cũng là mục đích của sự tự lực và tâm thần học. Nhưng bất cứ khi nào cố gắng thay đổi bản thân, chúng ta lại có khuynh hướng đối mặt với sức ỳ khổng lồ ngăn cản chúng ta đạt tới mục tiêu.

🌿Trích sách: Con đường heartfulness
🌿Link đặt sách: https://nhasachthaiha.vn/…/con-duong-heartfulness-tim-thien…

Leave a Comment