THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO

“Là một nhà giáo, tôi rất yêu nghề. Là những thầy cô giáo chắc hẳn quý vị cũng rất yêu nghề. Chúng ta đều muốn đào tạo ra những con người lành mạnh, có khả năng tạo dựng hạnh phúc tự thân và cho xã hội. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là trao truyền kiến thức mà còn là xây dựng con người, xây dựng một xã hội nhân bản để có thể chăm sóc hành tinh yêu quý của chúng ta.

Những khó khăn trong công tác giáo dục

Chúng ta biết những người trẻ và các bậc phụ huynh trong thời hiện đại này có rất nhiều nỗi niềm trong lòng. Cha mẹ đôi khi không truyền thông được với nhau hay giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Trong lòng những người trẻ luôn có sự cô đơn, trống vắng và chúng tìm… Khác

THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO
THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO
THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO
THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO
THƯ GỬI CÁC THẦY CÔ GIÁO

Leave a Comment